Deur ruim steun het WoMin die afgelope sewe jaar 'n sigbare en wye alliansie van meer as 60 organisasies by 13 lande in wes-, oos- en suidelike Afrika opgebou.

Skenk Afrikaanse vroueboervoorraadbeeld

Ondersteun feministiese politieke opvoeding

Meer as 150 individuele vroue-aktiviste van 13 lande regoor die vasteland is opgelei onder WoMin se feministiese politieke onderwysskole op streeks- en nasionale vlak en WoMin gaan voort om nuwe instrumente en aktivistegidse te skep om politieke bewussyn en organisering in hierdie streke te versterk.

Skenk womin aktiviste fpar rsa ©lebogangtlhako

Bou solidariteit en leeruitruilings

WoMin en ons vennote het leeruitruilings aangebied oor sleutelkwessies soos energie, voedsel en klimaatgeregtigheid met meer as 150 vroue regoor die vasteland. Hierdie netwerksessies skep 'n ruimte vir vroue om saam te leer en kragtige solidariteit oor gebiede heen te bou

Skenk NGK konsultasie womin jpg

Ondersteun ekofeministiese alternatiewe kennis en navorsing

Ons ondersteun die konstruksie van kennis wat hoofstroom, dominante, onderdrukkende idees uitdaag en vrouebewegingsbou ondersteun. In meer as 10 lande het ons feministiese deelnemende aksienavorsing (FPAR) ondersteun waar vroue wat op terreine van weerstand geleë is, hul ontleding van die probleme waarmee hulle te kampe het, verdiep en aksie vir verandering mobiliseer. Ons werk ook daaraan om die impak van 'n uitbuitende ontwikkelingsmodel op vroue en gemeenskappe regoor die vasteland bloot te lê.

Skenk womin-aktiviste marsjeer niger delta

Versterk voetsoolvlak, veldtog wat deur vroue gelei word

Ons veldtogte is 'n belangrike deel van ons pogings om teenmag en 'n teennarratief te bou, gedryf deur geaffekteerde gemeenskappe, in solidariteit met vriende en bondgenote op verskillende vlakke, van plaaslik tot internasionaal. Ons werk ook daaraan om die stemme van vroue en gemeenskappe op die voorste linies van stryd te versterk.