Ons visie-ikonografie 10

ONS: VISIE, MISSIE EN STRATEGIE

Ons
Visie

WoMin se visie is van 'n Afrika waarin alle vroue veilige toegang het tot die hulpbronne wat hulle, hul gesinne en gemeenskappe nodig het vir lewe en lewensbestaan, en 'n Afrika waarin alle vroue volle beheer oor hul liggame en ontwikkelingskeuses kan uitoefen.

Ons
Missie

Ons missie is om vroue se organisering te ondersteun en om 'n beweging te bou wat daarop gemik is om die vernietigende grootskaalse ontginning van natuurlike hulpbronne uit te daag en ontwikkelingsalternatiewe voor te stel wat reageer op die behoeftes van die meerderheid Afrika-vroue.

 

Ons
Strategie

In die komende vyf jaar sal WoMin voortgaan om sy pogings te fokus op die ondersteuning van vroue wat deur vernietigende ontwikkelingsprojekte in 13 Afrikalande geraak word.  Ons sal saam met Afrika-vroueaktiviste en bondgenote werk om die koste van hierdie huidige ontwikkelingsmodel bloot te lê en transformerende ekofeministiese alternatiewe saam te skep en te bevorder.  Lees ons strategie vir 2020 - 2024. Die pilare van ons strategie is:

Ons Visie energie2

ENERGIE EN KLIMAATSVERANDERING


Ons ondersteun gelokaliseerde weerstand teen fossielbrandstofontginning en mega-energieprojekte en, in vennootskap met organisasies regoor die vasteland, werk om 'n radikale Pan-Afrika-klimaatgeregtigheidsagenda voor te stel.

Ons visie-ikonografie 01

TOESTEMMINGSREGTE VIR VROUE

In die voortdurende strewe om te verseker dat Afrika-vroue veilige toegang het tot al die hulpbronne wat vroue, hul gesinne en gemeenskappe nodig het, fokus ons daarop om hul welstand te verbeter en hul lewensbestaan te verseker. Ons droom van 'n Afrika waarin alle vroue volle beheer oor hul liggame, hul lewens en hul ontwikkelingskeuses kan uitoefen.

Ons visie-ikonografie 06

GEWERE, MAG EN POLITIEK – ekstraktivisme en geweld teen vroue

WoMin sal voortgaan met sy pogings om die verband tussen ekstraktivistiese ontwikkeling, militarisering, sekuritisering en VAW te bewys; ondersteuning wat geraak word vroue hanteer die trauma van geweld; en soek na geregtigheid, gedefinieer op vroue se terme. Ons sal ook risiko-analise, strategieë en reaksies ondersteun op al die sleutelterreine van stryd waaraan ons gekoppel is, en ons sal dieselfde bedreigings aanspreek in ons streeks- en kontinentale veldtogte vir klimaatgeregtigheid en reg om NEE te sê.

Ons visie-ikonografie 15

Bou, erkenning en bevordering van ontwikkelingsalternatiewe

In die volgende strategietydperk sal ons ekofeministiese ontwikkeling in Afrika ontdek, bou en bevorder alternatiewe vir vernietigende ekstraktivisme, groei en versterking van nuwe en dinamiese idees van die Net oorgang vanuit 'n Afrika-ekofeministiese perspektief.