Ontwikkeling alternatiewe ikonografie 05

DevelopmentAL Alternatiewe

Ontwikkeling alternatiewe ikonografie 15

Ekofeministiese alternatiewe vir ontwikkeling

Sedert sy stigting in 2013 het WoMin sy ontleding van die kernaard van die probleem met ontwikkeling verskaf, met die fokus op die ekstraktivistiese ontwikkelingsmodel (ofExtractivisme), wat ekonomieë van arm lande onderwerp aan die logika van grootskaalse ontginning, sonder waardetoevoeging, van gewoonlik nie-hernubare natuurlike hulpbronne onder hoogs ongelyke en uitbuitende toestande. WoMin voer aan dat Afrika en ander dele van die globale Suide onderhewig is aan nog 'n ronde verdiepende kolonisasie, aangesien korporasies en hul gasheerregerings in die Globale Noorde en dele van die Globale Suide die onontginde en hoogs winsgewende grense van Afrika se minerale en natuurlike rykdom najaag.

WoMin vind die veelvuldige krisisse - ekonomiese, sosiale, ekologiese en klimaatkrisisse wat Afrika en sy mense in die gesig staar in hierdie ekstraktivistiese ontwikkelingstelsel wat gebaseer is op produksie vir wins wat die natuur in diens van die minderheid van die wêreld se mense plaas. Hierdie ekstraktivistiese ontwikkelingstelsel ontmoet patriargie wat vroue onderwerp aan uiterste uitbuiting van hul arbeid en liggame, en dikwels aan geseksualiseerde geweld. Van die Niger-delta tot die olievelde van Uganda tot die diamantvelde van Marange, Zimbabwe – vroue uit geaffekteerde gemeenskappe verduur geseksualiseerde geweld, seksuele teistering, dreigemente van verkragting en verkragting deur die militêre en private sekuriteit.

WoMin se program oor die bevordering van Afrika-ekofeministiese ontwikkelingsalternatiewe (AAEDA) ondersteun die konstruksie van Afrika-ontwikkelingsalternatiewe vir vernietigende ekstraktivisme wat ekofeministies, post-ekstraktivisties en transformatief is. Ekofeministiese teorie was 'n bron van begrip vir WoMin se werk, maar die belangrikste is dat dit vroueaktiviste op die grond is wat die lodestar was wat WoMin se denke en politieke strategieë gelei het.

Vroue se voorstel vir regverdige ontwikkeling lê in hul weerstand teen die gewelddadige inbreuk op mynbou, olie- en gasontginning en grootskaalse infrastruktuur, insluitend mega-energieprojekte om hul saad te verdedig, hul outonomie, hul vorme van produksie, hul gemeenskapsverhoudinge, en baie belangrik hul interafhanklike verhouding met die natuur waarsonder hulle nie sou oorleef nie. Hulle sê NEE vir die diep vernietigende ekstraktivistiese model van ontwikkeling, en JA vir die werklike en lewende alternatiewe in die maniere waarop hulle voedsel produseer, natuurlike hulpbronne bewaar en bestuur, en vir hul gesinne en gemeenskappe sorg (WoMin 2020).

WoMin is van mening dat as idees en konsepte wat progressiewe anti-kapitalistiese en feministiese bewegings oor sektore en grense heen kan bind, klimaatgeregtigheid en die regverdige oorgang vanuit 'n Afrika-ekofeministiese perspektief ook belangrike alternatiewe vir die hegemoniese ontwikkelingsmodel is. Dit behels die bou van Afrika-ekofeministiese perspektiewe, die konseptualisering en bevordering van 'n Afrika-ekofeministiese konsep van die Just Transition, die definisie van net alternatiewe vir hernubare energie en die demokratisering van besluitneming deur stryd om toestemmingsregte van vroue en hul gemeenskappe.

Onder die AAEDA-program is 'n Pan-Afrikaanse beweging vir ekofeministiese alternatiewe vir ontwikkeling in diep konstruksie en word uitdrukking gegee deur plaaslike stryd en platforms van konvergensie, soos vir die Afrika-ekofeministiese Just Transition, asook die bou van drome en verbeeldings vir 'n beter toekoms van onder af met vroue regoor die vasteland wat die koste van die vernietigende ekstraktivistiese en kapitalistiese ontwikkelingstelsel dra. Ter ondersteuning van feministiese organisering en bewegingsbou help ons boere- en werkersklasvroue om alternatiewe mag te bevorder, hul ontwikkelingsoewereiniteit op te eis en hul verbeelding en voorstelle vir 'n ander Afrika te bou. 

Werk saam met vroue om te droom en ekofeministiese toekoms voor te stel

WoMin het 'n Pan-Afrika-projek van stapel gestuur wat daarop gemik is om landelike en gemarginaliseerde vroue regoor die vasteland te ondersteun om 'n ander gemeenskap, nasie en Afrika te droom en voor te stel; om lewende alternatiewe te identifiseer en te ondersteun, en om 'n kollektiewe visie te bou wat uitgedruk word deur 'n Afrika-ekofeministiese handves vir regverdige oorgang en alternatiewe vir ontwikkeling. Lees meer oor hierdie proses.