"Klagte van poging tot moord teen vreedsame betogers aanhangig gemaak!"

Die Concordia gemeenskap protesteer teen koper-mynbou op hul grond in die Noord-Kaap, Suid-Afrika, 9 Augustus 2023

PERSVERKLARING

Vir onmiddellike vrystelling – 11 Augustus 202

"Klagte van poging tot moord teen vreedsame betogers aanhangig gemaak!"

Die Namakwalandse Concordia gemeenskap se vreedsame protes om die publiek se aandag te vestig op onwettige mynbou op hul grond, is met swaar straf begroet: altesaam 27 gemeenskapsleiers, waaronder vroue en bejaardes, is gearresteer.
Dit staan skril teen die geskiedkundige gebeure van1956, toe vroue op Nasionale Vrouedag opgemarsjeer het om kapsie te maak teen onregverdige raswette wat hul bewegings en vermoë om ‘n bestaan te maak, aan bande gelê het. Hulle het te staan gekom teen wit mans met wapens en doodsdreigemente.

Nou herhaal die toneel homself weer - 26 jaar later - in die gemeenskap van Concordia in die Noord-Kaap: vroue het hul gemeenskap gelei in ‘n vreedsame blokkasie van die ingang van Copper 360, ‘n mynmaatskappy wat onwettig koper myn op hul grond, sonder toestemming van die gemeenskap. Hulle is begroet deur mans agter polisie-skilde, bewapen met skok-handgranate, rubberkoëls en pepersprei.

Altesaam 27 gemeenskapsleiers, waaronder vroue en bejaardes, is gearresteer.
Die aanklagte is onder meer poging tot moord, kwaadwillige beskadiging van eiendom en die aanhitsing van openbare geweld. 

Concordia is ‘n klein gemeenskappie in Namakwaland, gevestig in die koloniale tydperk in 1852 deur die Rhennish Sendingstasie. Die gemeenskap is vir die eerste keer van hul grond onteien met die sendingstasie se vestiging.

‘n Volle eeu later, in 1961, is hul grond aangewys vir die vestiging van “Kleurlinge”. Dit is in die hande van die apartheidsregering geplaas om rasse-segregasie af te dwing met wetgewing. Dit was nog ‘n hoofstuk in die geskiedenis van grond-onteiening.

Na ‘n lang stryd van byna 30 jaar in die post-apartheid era, waartydens die gemeenskap se hoop menigmaal verletter is, is die grond uiteindelik vroeg in 2023 teruggegee aan die gemeenskap - onder die Concordia Gemeenskaplike Eiendom-Assosiasie.

In die interim tydperk voor 2023, is Concordia se grond “in trust” gehou by die Departement van Landbou, Landhervorming en Landelike ontwikkeling. In hierdie “trust” tydperk het die Namakwa Distriksmunisipaliteit en ‘n plaaslike raadslid toestemming aan 360 Coal gegee om op Concordia-grond te myn – sonder toestemming van die gemeenskap.

Dit is die basis van die gemeenskap se protes, en reg ook so.

Dink jou in, jy word een oggend wakker en vind ‘n mynbou-grawery 100 meter vanaf jou huis! Maar omdat hulle hul stem hoorbaar maak en NEE sê – word die gemeenskap geintimideer met vals aanklagte. Shereen Fortuin, ‘n gemeenskapslid, sê: “Ons is nie kriminele nie! Dit voel of ons geen reg het om ons grond te beskerm nie”. 

Die mynmaatskappy met sy korrupte plaaslike trawante volg die SLAPP strategie (intimidasie-regsake) om Concordia te straf en te intimideer wanneer hulle sê TOT HIERTOE EN NIE VERDER! … wanneer hulle opstaan om groot magsbelange aan te vat. Die SLAPP-strategie sluit in geweld, arrestasies, vals aanklagte met vervolging deur die polisie. Hierdie soort SLAPP-intimidasie-sake is reeds met groot sukses aangevat in howe regoor die land, asook internasionaal, deur regsgroepe wat optree in openbare belang. 

Die groep van 27 Concordia-inwoners verskyn vanoggend in die Springbok Landdroshof om formeel aangekla te word. Met hul verskyning eis die Concordia gemeenskap en hul bondgenote, soos die WoMin African Alliance, die volgende:

  1. Onmiddellike vrystelling van alle aangeklaagdes
  2. Verwerping van alle aanklagte teen gemeenskapslede
  3. Die verwerping van die regsooreenkoms met Copper 360 om op die grond te myn as onwettig - en die uitsetting van die maatskappy
  4. Die reg tot besluitneming van Concordia CPA met betrekking tot hul eiendom en die gebruik daarvan, moet gerespekteur word op alle vlakke deur die staat, asook mynmaatskappye. 

Vir media navrae kontak:

Alexandria Hotz

Suid-Afrikaanse hoofkoördineerder, WoMin African Alliance

Sel: + 27 82 061 9674

Epos: alexandria.hotz@womin.org.za

Deel hierdie plasing